Registre

En el Registre Auxiliar es pot presentar la documentació, escrits i comunicacions que es dirigisquen a qualsevol òrgan de govern, servei o unitat administrativa de la UMH.

Horari d’obertura:

De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

En horari de vesprada, els dissabtes i els dies declarats festius en el calendari laboral de la Universitat, els interessats podran presentar escrits i documents en la forma i modalitats que preveu l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Aquest text ha sigut traduït utilitzant un motor de traducció automàtica.