Registre

Horari d’obertura de les oficines de registre auxiliars:
 De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
AVÍS: En horari de vesprada, els dissabtes i els dies declarats festius en el calendari laboral de la Universitat, els interessats podran presentar escrits i documents en la forma i modalitats previstes en l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Quins servicis oferim
 
En les oficines del Registre General i Auxiliars, es poden presentar les sol·licituds, escrits i comunicacions que es dirigisquen a qualsevol òrgan de govern, servici o unitat administrativa de la UMH. També, s’utilitzen per a registrar els documents que la Universitat remet a altres administracions públiques, òrgans o particulars.
 


CERTIFICATS DIGITALS

Atenem un dels Punts de Registre d’Usuari (PRU) de l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV) i emetem el certificat digital més conegut com a firma digital. La sol·licitud del certificat digital és presencial i el sol·licitant haurà d’identificar-se per mitjà del seu DNI, NIE o passaport espanyol, en vigor (ha d’aportar original i fotocòpia) . A més, es poden dur a terme altres tràmits, com la revocació dels certificats, la gestió de les contrasenyes o l’exercici dels drets arreplegats en la legislació relativa protecció de dades.


 

Aquest text ha sigut traduït utilitzant un motor de traducció automàtica