Horari

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores

Horario de Tardes, martes y miércoles de 15:30 a 17:30

Dilluns i dijous de 15:30 a 17:30 hores

Horari d’estiu: Durant els mesos de juny, juliol i fins el 30 de setembre l’horari d’atenció al públic serà únicament pels matins.

Festes Locals: Els dies 29 i 30 setembre 2014 seran festius en aquest Campus a efectes laborals.