CGC Altea

El Centre de Gestió de Campus Altea s’ha esforçat des del seu naixement per formar un bon equip que enforteixi la institució que representa la Universitat Miguel Hernández d’Elx en la col · lectivitat, servint de nexe acadèmic i administratiu, per mitjà del suport i la gestió eficaç.

La nostra missió és coordinar tots aquells serveis, tant de caràcter intern com extern que són necessaris per al funcionament de les activitats administratives del Campus, relacionades amb la docència, la recerca i els serveis generals de la Universitat. Així com, oferir informació als estudiants i difondre l’oferta acadèmica dels diferents estudis que s’imparteixen tant a la Facultat de Belles Arts d’Altea, com a la resta de la UMH.

Així mateix, el CEGECA d’Altea participa cada any en el Pla Director per a la Qualitat en la Gestió dels Serveis, obtenint excel · lents resultats en el compliment dels objectius pactats amb la Gerència de la Universitat.

Aquest text ha sigut traduït utilitzant un motor de traducció automàtica.