(Español) CGC San Juan

El Centre de Gestió del Campus de Sant Joan d’Alacant es va crear per acord de la Comissió Gestora de la Universitat, el 19 de gener de 1998, començant el seu camí Al Febrer d’eixe mateix any, mantenint com a principi de funcionament la descentralització administrativa, i com a objectius, els d’autonomia de gestió en el Campus, especialització, coordinació operativa i resposta pròxima als usuaris dels servicis de la Universitat.

Aquest text ha sigut traduït utilitzant un motor de traducció automàtica.